LiFT is een leermethode in teamverband

Een team van 5 tot 8 medewerkers

Het LiFT-team bestaat uit 5 à 8 medewerkers, afkomstig uit verschillende sectoren/functies binnen de organisatie.

Een facilitator binnen de organisatie

Een interne medewerker faciliteert het LiFT-team doorheen de verschillende stappen.

Met een uitdaging als vertrekpunt

De uitdaging vormt het centrale vertrekpunt van waaruit het team via onderzoek een oplossing zal ontwerpen.

Met een oplossing als eindpunt

Het LiFT-team ontwerpt een effectieve oplossing voor de zorgvuldig geformuleerde uitdaging.
image-365699-icon-arrow_down-8f14e.png


LiFT: in 8 stappen naar de bovenste verdieping

Met een duidelijk stappenplan van uitdaging naar oplossing

De LiFT-methode bestaat uit 8 duidelijk afgebakende stappen. De interne facilitator begeleidt het LiFT-team doorheen deze verschillende stappen op basis van de voorziene handleiding, enkele ondersteunende tools en eventueel de gevolgde opleiding.

Het LiFT-team moet binnen een tijdspanne van 3 maanden een passende oplossing ontwikkelen voor de geformuleerde uitdaging. In die tijd zal het team regelmatige bijeenkomsten afwisselen met veldwerk.

image-316058-Overzicht_stappen-45c48.png
image-365699-icon-arrow_down-8f14e.png


LiFT volgt 2 verschillende leerpaden

image-365702-icon-textballoon-up-c51ce.png

Pad 1: Analyse van de uitdaging

Het LiFT-team richt zijn focus op het analyseren van de uitdaging en het ontwikkelen van een passende oplossing. Vanuit bijkomend onderzoek verzamelen de LiFTERS informatie om de uitdaging breed te kaderen en eventueel bij te stellen. De opdrachtgever en medewerkers worden op de hoogte gebracht van het verloop. Borging van het resultaat wordt alzo vroeg in het proces gestimuleerd. De LiFTERS LEREN probleemoplossende en andere technische kennis en vaardigheden die zij in een andere setting minder snel zouden ontwikkelen.

image-365702-icon-textballoon-up-c51ce.png

Pad 2: Individueel leerproces

Het LiFT-team staat regelmatig stil bij het individuele leerproces van de LiFTERS. Ze worden zich bewust van hun eigen groei in toekomstgerichte competenties (groeivelden). Ze voelen dat ze zelf bijdragen aan de verbetering van de eigen organisatieprocessen. Dat geeft een positieve boost aan hun betrokkenheid en een andere houding t.o.v. verandering. Stilstaan bij de persoonlijke groei en deze waarderen, bevordert het zelfvertrouwen van de LiFTER. Een investering met een positief effect op langere termijn.