Rol van de opdrachtgever

5. Tijd voor borgen

Het antwoord op de uitdaging
Nu begint een belangrijke uitdaging voor jou als opdrachtgever: borgen! De facilitator heeft in de verschillende stappen van het LiFT-proces al grote aandacht geschonken aan het creëren van goede voorwaarden voor een effectieve duurzame borging van de resultaten.
  • Bij de herformulering van de uitdaging naar een unieke vraag: werkbaar? Uitrolbaar? Draagvlak? Ook jij als opdrachtgever hebt hier bij de terugkoppeling van de uitdaging door het team samen met hen over nagedacht.
  • In het verwerken van de oplossing tot een werkbaar instrument heeft het LiFT-team al stappen gezet om een draagvlak in de organisatie te creëren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld al voorbereidingen getroffen hebben om een nieuwe procedure structureel in te bouwen in je organisatie.

Van de LiFT-teamleden mag je verwachten dat ze als ontwerpers van de oplossing deze ook zeer sterk gemotiveerd zullen uitdragen. Je kan nu verdere stappen zetten zodat de uitgewerkte oplossing zich verder kan versterken en uitgerold wordt:
  • Stel een 'trekker' aan vanuit het LiFT-team die de oplossing verder zal bewaken, levend houden, verder uitbouwen en verspreiden
  • Bouw structureel meetings in van betrokkenen over het thema en werk verder aan de (bredere) uitdaging
  • Werk samen met de LiFTERS verder aan hun reeds ontwikkeld uitrolplan, met infomomenten, opleidingssessies, etc. en volg dit op
  • Peil op vastgestelde tijden naar het effect op de werkvloer van het toegepaste antwoord en moedig aan

De leerinzichten en persoonlijke groei
Samen met een team een uniek antwoord ontwikkelen op een uitdaging, biedt een mooie kans en context voor individuele groei. Zo hebben de teamleden - haast onbewust - kennis opgedaan van een aantal 'technieken': gesprekstechnieken, onderzoeksmethodes, teamwerk, analyseren en synthetiseren, vergadertechnieken en natuurlijk ook kennis over technische aspecten van de uitdaging zelf. Teamleden willen zich vaak meer verdiepen in één of meerdere aspecten, die ten goede kunnen komen van de organisatie. Tijdens medewerkersgesprekken kan dit worden opgenomen en bijvoorbeeld met opfrissingsmomenten of bijkomende opleiding worden verfijnd.

De teamleden hebben zelf bij de start van het LiFT-project één of meerdere groeivelden gedefinieerd, waarvan de evolutie tijdens het traject zichtbaar wordt. Doel was hen sterker te maken bij veranderingsprocessen. In het LiFT-proces heeft het team hier regelmatig feedback over uitgewisseld. Deze groei is sterk persoonlijk maar zal zich zeker uiten in hun vaardigheden en attitudes op de werkvloer. Tijdens het toonmoment kan de LiFTER hier ook op ingaan. Als opdrachtgever kan je met hem/haar een gesprek aangaan. Borging van dergelijke groei kan immers enkel door externe waardering en het creëren van verdere groeimogelijkheden of een ideaal groeiklimaat door verantwoordelijken en leidinggevenden.

De facilitator
Hoe kan je kennis - en vaardigheidswinst van je facilitator borgen?
  • door snel daarna opnieuw een LiFT-project met een nieuwe uitdaging op te starten
  • door contacten met andere facilitatoren in andere organisaties (bijvoorbeeld via de opleiding)
  • door verdere verdieping in bepaalde aspecten van groepsprocessen
  • door zijn ervaringen met de 'experten' van de opleidingsinstellingen (UCLL en AHS) te delen