Rol van de opdrachtgever

4. Aan de slag

Het LiFT-proces bestaat uit 8 duidelijk afgelijnde stappen die enerzijds gezet worden tijdens de bijeenkomsten van het LiFT-team en anderzijds tussen de bijeenkomsten door in de vorm van onderzoekswerk, toonmomenten en het testen van de oplossing. Gemiddeld besteedt een LiFTER in totaal 24u aan een LiFT-traject.

Hiernaast vind je van beneden naar boven een overzicht van de 8 stappen die doorlopen worden doorheen het proces. We verwijzen naar de handleiding voor meer info over deze stappen, de aanpak van de facilitator en voorbeelden.

Jouw rol in dit proces
Belangrijk is dat het team jouw uitdaging onderzoekt, verfijnt en herformuleert tot een werkbare opdracht die een grote kans op slagen heeft. Als opdrachtgever geef je het LiFT-team hierin een grote autonomie en vrijheid. De LiFTERS hebben tenslotte hetzelfde doel als jij: een gedragen antwoord vinden op een levende vraag. Tegelijkertijd wil je ook dat de LiFTERS zelf leren en in hun zelfgekozen groeivelden vorderen.

Terugkoppeling
In stap 4 komen de LiFTERS opnieuw bij je op bezoek. Ze koppelen hun activiteiten terug en stellen hun geherformuleerde uitdaging voor. Sta open voor hun gedachtegang: ze kunnen met verrassende conclusies komen. Denk samen met hen na over de werkbaarheid van de door hen geformuleerde opdracht en de outcome en geef nuttige en vooral positieve feedback. Waardering werkt bijzonder motiverend.

Toonmoment
Niets motiveert beter dan succes. Het LiFT-team heeft een antwoord geformuleerd op jouw uitdaging. Met trots willen zij dit presenteren in een 'toonmoment'. Zorg voor een passende omkadering en nodig zoveel mogelijk leidinggevenden en stakeholders van de uitdagingscontext uit. Deze waardering van de inspanningen werkt zeer sterk op de motivatie en latere betrokkenheid. Geef dit toonmoment ook een feestelijk kader met een drankje en een hapje.