Rol van de opdrachtgever

3. Stel een LiFT-team samen

Samen met je facilitator ga je op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde LiFTERS. het ideale team bestaat uit 5 tot 8 deelnemers. Het werven van deze teamleden laten we aan jouw inspiratie over. Het moet echter steeds op vrijwillige basis gebeuren. Hierbij enkele tips & tricks. Door de wervingsactie maak je het LiFT-project ook bekend in je organisatie en werk je aan het broodnodige draagvlak.

Een ideaal LiFT-team is ook heterogeen samengesteld. LiFT werkt immers vanuit de deelnemers zelf. Een goede mix van expertise, verschillende invalshoeken en nauwe of dichte betrokkenheid bij de uitdaging zorgt voor een goede dynamiek.

De facilitator voert het inleidend gesprek met kandidaat LiFTERS. Het is mogelijk dat er verschillende wervingsronden nodig zijn om tot een goed team te komen. De uiteindelijke samenstelling leg je samen met de facilitator vast. Neem zeker de tijd om de deelnemers vooraf te danken voor hun engagement en hen 'formeel' het mandaat te geven de opdracht uit te voeren.

Voorwaarden scheppen en een projectplan opmaken.
Jij zorgt als opdrachtgever voor de nodige speelruimte. Deelnemers moeten ruimte krijgen om alle teamsessies te volgen en tussendoor opdrachten uit te voeren. Plan de sessies in en zorg voor de nodige voorzieningen: een lokaal, werkmateriaal, een communicatiekanaal,...
Samen met de facilitator breng je nu alle gegevens in een projectplan: het kader van de uitdaging, de deelnemers, de sessies met data, het toonmoment.