Rol van de opdrachtgever

2. Zoek een facilitator

De facilitator speelt een cruciale rol in het LiFT-proces. Als sleutelfiguur hangt het welslagen van het LiFT-project van hem/haar af. Hij/zij moet beschikken over een aantal competenties. In dit schema vind je een overzicht van deze criteria en kan je de sterkten of talenten van mogelijke kandidaten even doorlichten. De tool is een quickscan en is nooit 100% waterdicht. Een aantal voorwaarden moet aanwezig zijn, het is het minimale vertrekpunt. Ervaring met het werken met groepen is vanzelfsprekend een doorslaggevende factor. Goede, maar aarzelende kandidaten moet je waarschijnlijk over de drempel halen.

De facilitator krijgt de bijgevoegde handleiding en ondersteunende tools ter beschikking. Deze handleiding is als een zelfstudiepakket opgevat. Het traject is duidelijk en rechtlijnig uitgetekend.

Hogeschool UCLL en Arteveldehogeschool organiseren jaarlijks één of meerdere opleidingssessies. Je kan je kandidaat-facilitator inschrijven op deze tweedaagse training waar de verschillende stappen uitvoerig worden belicht en geoefend.