Rol van de opdrachtgever

1. Zoek een goede uitdaging

Om het LiFT-team in gang te zettten, hebben de LiFTERS een prikkelende uitdaging nodig. Zij moeten deze uitdaging aanvoelen binnen hun werkcontext. De uitdaging kan allerlei vormen aannemen: een organisatorisch, technisch of sociaal-relationeel probleem. Een sluimerende kwestie die nooit terdege is aangepakt. De uitdaging kan ook op de toekomst gericht zijn: een nieuw project, een heroriëntering van de organisatie,...

Formuleer deze vraag positief als een uitdaging. Indien nodig kan je een aantal randvoorwaarden formuleren. Maak de uitdaging niet te eng, maar ook niet te breed. De vraag moet 'werkbaar' zijn, en in een context geplaatst. Voor een goed overzicht breng je alles samen in een startdocument 'kader uitdaging', waarop steeds kan teruggevallen worden.