LiFT

Learning in Facilitated Teams

image-316258-Knop_leermethode-9bf31.png
De leermethode bevat 8 afgebakende stappen, waarin de LiFTERS technische aspecten leren i.v.m. de uitdaging en ook groeien in verschillende competenties.

image-316264-Knop_oplossingen-45c48.png
Het LiFT-team ontwerpt een effectieve oplossing voor de zorgvuldig geformuleerde uitdaging.
image-316263-Knop_uitdaging-c9f0f.png
De uitdaging vormt het centrale vertrekpunt van waaruit het team via onderzoek een oplossing zal ontwerpen.
image-316024-logo_LIFT_zonder_def-8f14e.jpg
image-316259-Knop_5_tot_8_LiFTERS-c9f0f.png
Het LiFT-team bestaat uit 5 à 8 medewerkers, afkomstig uit verschillende sectoren/functies.
image-316261-Knop_interne_facilitator-6512b.png
Een interne medewerker faciliteert het LiFT-team doorheen de verschillende stappen.

image-316262-Knop_teamverband-c20ad.png
Door de hechte collegiale werking, ontstaat een sterk team dat resultaatsgericht werkt.


Een duidelijk stappenplan

image-316075-Overzicht_stappen-45c48.png


De LiFT-methode bestaat uit 8 duidelijk afgebakende stappen. De interne facilitator begeleidt het LiFT-team doorheen deze verschillende stappen op basis van de voorziene handleiding, enkele ondersteunende tools en eventueel de gevolgde opleiding.
Het LiFT-team moet binnen een tijdspanne van 3 maanden een passende oplossing ontwikkelen voor de geformuleerde uitdaging. In die tijd zal het team regelmatige bijeenkomsten afwisselen met veldwerk.


2 verschillende leerpaden

PAD 1
Het LiFT-team richt zijn focus op het analyseren van de uitdaging en het ontwikkelen van een passende oplossing. Vanuit bijkomend onderzoek verzamelen de LiFTERS informatie om de uitdaging breed te kaderen en eventueel bij te stellen. Dit met het oog op het ontwikkelen van een realistische oplossing. De opdrachtgever en medewerkers worden op de hoogte gebracht van het verloop. Borging van het resultaat wordt alzo vroeg in het proces gestimuleerd. De LiFTERS LEREN probleemoplossende en andere technische kennis en vaardigheden die zij in een andere setting minder snel zouden ontwikkelen.
image-316076-2_leerpaden-e4da3.png
PAD 2
Het LiFT-team staat regelmatig stil bij het individuele leerproces van de LiFTERS. Ze worden zich bewust van hun eigen groei in toekomstgerichte competenties (groeivelden). Ze voelen dat ze zelf bijdragen aan de verbetering van de eigen organisatieprocessen. Dat geeft een positieve boost aan hun betrokkenheid en een andere houding t.o.v. verandering. Stilstaan bij de persoonlijke groei en deze waarderen, bevordert het zelfvertrouwen van de LiFTER. Een investering met een positief effect op langere termijn.